Output georiënteerd

Sturing op output

Sturing op output

De resultaten van ons noeste werk zijn vaak weer nodig voor anderen om hun werk te kunnen doen. Of te wel: mijn output is input voor mijn collega. Erger nog, steeds meer worden we afgerekend op de resultaten in plaats van de inspanning: lekker belangrijk dat je net een uurtje bezig bent geweest met het invoeren van klantgegevens: veel belangrijker is dat je net alle adresgegevens van 100 klanten hebt ingevoerd.

Het procesmodel in HPM creator is helemaal hierop geënt: bij het definiëren van een activiteit is het van belang vast te stellen welke output gecreëerd wordt. In HPM creator is het eenvoudig om de output vast te leggen. Nog belangrijker is dat diezelfde gedefinieerde output voor een ander proces als input gebruikt kan worden. Zo ontstaat een goed beeld van oorzaak en gevolg: Ik lever correct ingevoerde kantgegevens en de afdeling facturatie kan daarmee de facturen adresseren. Maar ook de afdeling marketing die een leuke campagne heeft opgezet om onze bestaande klanten op de hoogte te brengen van een nieuw stukje dienstverlening.