De informatieve Globe – massale informatie zichtbaar maken

De Verenigde Naties beheren enorme hoeveelheden informatie. Informatie die door de massaliteit totaal onbeheersbaar zijn geworden. Er in zoeken is welhaast een onmogelijke zaak, vooral daar waar het projecten die wereldomspannend zijn betreft.

Toen de ICT afdeling van de VN 2Decide benaderde met het verzoek om hulp om informatie daadwerkelijk te ontsluiten op basis van een intelligente oplossing, bleek al snel dat intelligent in dit verband vooral simpel moest zijn en dat alle complexiteit verborgen diende te zijn. De eind gebruiker moest via een simpele, elegante, intuïtieve en vooral makkelijk te doorgronden oplossing geholpen kunnen worden.

De keuze was snel gemaakt: Als je het over wereld omvattende informatie hebt dan is een wereldbol een goede vorm om mensen te helpen met het vinden van relevante informatie.
De wereldbol neemt meteen al één functie voor haar rekening: Direct ziet de gebruiker al alle van toepassing zijnde landen en kan door middel van het simpelweg met de muis aanraken de informatie op land niveau bekijken. Zo kan een persoon in India zien wat er voor projecten plaatsvinden in haar eigen land maar ook simpel weg wat er gebeurt in haar directe buurlanden. En als ze dan het vliegtuig neemt naar Jakarta is met een simpele klik op de globe te zien wat er in Indonesië gebeurt. Daarmee was de eerste behoefte gedekt: regionaal zoeken naar informatie

Een tweede uitdaging heeft te maken met de omvang van de projecten en de daaraan gekoppelde informatie. Door op een land te klikken krijgt de gebruiker de geaggregeerde informatie van dat land te zien. Door te dubbelklikken opent te gebruiker een subscherm met daarin de projecten en de beschrijvingen daarvan. Door op een project te klikken ontsluit zich een derde niveau waar de detail informatie van dat project (met documenten, filmpjes plaatjes en staatjes) zichtbaar wordt.
Daarmee was een tweede behoefte voorzien: structureren en aggregeren van informatie

De derde behoefte was het vindbaar maken van informatie: Door het toepassen van filters op de globe kan de gebruiker snel landen of regio’s vinden die voldoen aan bepaalde selectie criteria die voor dat onderwerp van belang zijn: Zo kan dus een gebruiker die op zoek is naar informatie over breedband projecten in Afrika middels een filter vast stellen in welke landen er projecten zijn en in welke niet. De gebruiker kan dan heel snel zien of en hoeveel informatie er wereldwijd voor hem in te zien is.

Wat leverde dat direct al als voordeel op? Afgevaardigden hoefden minder te reizen, konden via een in basis simpel systeem meteen die rapportages en vergelijkingen maken, die nodig waren. Men kon daarna gericht de aan de basis van deze informatie ten grondslag liggende documenten opvragen en indien gewenst uitdraaien.

Achter de Dynamische Globe is nog meer verstopt dan in eerste instantie zichtbaar. De traditionele wijze van ontwerpen en programmeren dicteert dat eerst een diepgaand onderzoek benodigd is. Vaststellen van de aanwezige informatie en de behoefte aan inzicht wordt leidend. Gebaseerd op de uitkomsten daarvan wordt dan een aantal databases gerealiseerd, die met de desbetreffende info worden gevuld. Probleem bij deze aanpak is simpelweg dat daardoor als de behoeftes veranderen, dus al die databases opnieuw gebouwd dienen te worden.

2Decide zag dat al snel in en kwam met een simpele maar doeltreffende oplossing:
Laat de gebruiker de resultaten van die informatie behoefte onderzoek zelf direct vastleggen via een aantal simpele stappen in een set-up systeem. De gebruiker kan dus zelf definiëren welke velden aan informatie er nu daadwerkelijk nodig zijn, dit geeft de gebruiker een bijzonder hechte betrokkenheid bij het eind product. Geef daarnaast de mogelijkheid om direct via deze mogelijkheid de filters (via zogenaamde List of Values) in te richten en genereer daaruit direct de onderliggende database. Laat dan via een administratie module de daadwerkelijke data in de zojuist gebouwde database lopen en het recept voor een succes is daar. Als voortschrijdend inzicht veroorzaakt dat er gegevens bij mogen dan wel uit moeten, dan kan dat direct via deze set up methode. Iedere wijziging is direct zichtbaar, op het moment dat de set up of de administratie modules worden afgesloten is de informatie direct online zichtbaar.

En dit alles is gebaseerd op online technologie. Geen grote database servers meer nodig, de administratieve gebruiker kan dit allemaal geheel zelfstandig regelen.