HPM

HPM

Ontwikkeling

Ontwikkeling

HPM creator is nog een jong product. Dit heeft een belangrijk voordeel, het draagt niet een hele erfenis aan “zoals we het vroeger deden” met zich mee. Daarbij komt ook dat HPM creator nog steeds in volle ontwikkeling is.

Simpel, elegant en interessant voor de gebruiker zijn steekwoorden die bij ons hoog in het vaandel staan.

In het bepalen welke functionaliteiten er voor HPM creator ontwikkeld gaan worden worden wij vooral gedreven door wat de wensen van onze (toekomstige) klanten zijn. Helaas kunnen we niet alles tegelijkertijd, of is dat misschien maar goed ook?

Tenslotte is ook het ontwikkelen van HPM creator vooral mensenwerk: voor mensen, door mensen.

Processen en besturing

Processen en besturing

Dan hoor je op een gegeven moment zeggen, zouden we bij ons procesmodel ook kunnen zien hoe het gaat? Dat is met HPM creator eenvoudig te realiseren, processen en KPI’s zijn met elkaar geïntegreerd. In de lichte versie kunt u uw processen en KPI’s eenvoudig definiëren en de trends laten zien op basis van de input van de medewerker zelf. In de zware versie kunt u het proces model van onze HPM creator combineren met de kracht van Bizzscore, de dashboard applicatie van EFM software.

Structuren en metertjes gebouwd in HPM zijn automatisch gedefinieerd in Bizzscore en metertjes en dashboards in Bizzscore zijn direct te zien in HPM creator. Hiermee is het mogelijk om gegevens uit allerlei bronsystemen te combineren en zo de performance van de processen in HPM creator te laten zien.

Mensen centraal

Mensen Centraal

Wij zijn de ontwikkeling van HPM begonnen met het doel de mensen in een organisatie centraal te stellen.
Dit komt terug in de diverse invalshoeken die HPM biedt om processen, rollen, doelen, risico’s en stuurinformatie op harde en zachte zaken.
Onze bedoeling is om in de nabije toekomst nog meer manieren te combineren om naar informatie te kijken en over informatie te praten.

Sturing op output

Sturing op output

De resultaten van ons noeste werk zijn vaak weer nodig voor anderen om hun werk te kunnen doen. Of te wel: mijn output is input voor mijn collega. Erger nog, steeds meer worden we afgerekend op de resultaten in plaats van de inspanning: lekker belangrijk dat je net een uurtje bezig bent geweest met het invoeren van klantgegevens: veel belangrijker is dat je net alle adresgegevens van 100 klanten hebt ingevoerd.

Het procesmodel in HPM creator is helemaal hierop geënt: bij het definiëren van een activiteit is het van belang vast te stellen welke output gecreëerd wordt. In HPM creator is het eenvoudig om de output vast te leggen. Nog belangrijker is dat diezelfde gedefinieerde output voor een ander proces als input gebruikt kan worden. Zo ontstaat een goed beeld van oorzaak en gevolg: Ik lever correct ingevoerde kantgegevens en de afdeling facturatie kan daarmee de facturen adresseren. Maar ook de afdeling marketing die een leuke campagne heeft opgezet om onze bestaande klanten op de hoogte te brengen van een nieuw stukje dienstverlening.

Dynamische processen

Dynamische processen

HPM creator is gebouwd op het principe van dynamische processen. Organisaties en mensen leren iedere dag en dat betekent ook dat veranderingen meer regel zijn dan uitzondering. In HPM creator is het gezamenlijk opbouwen en onderhouden van processen een belangrijk onderdeel: Mensen die verantwoordelijk zijn voor (delen van) processen zijn dan ook de aangewezen personen om die aanpassingen te doen. In plaats van moeilijke change requests kan de eigenaar van een proces deze zelf aanpassen.